đôi dòng về Một Danna

Họ tên/Bút hiệu:
Một Danna
Website:
http://
Tiểu sử:
chưa được cập nhật!

Bài/tác phẩm đã đăng trên diễn đàn Hội Luận của Một Danna :